dilluns, 14 de gener de 2008

Càstig, disciplina, ensinistrament, ús

Domina Amanda, en el seu post, titulat Léxico, ens dóna una lliçó d’aclariment de conceptes molt didàctica. Val la pena de llegir-la, auí en teniu la traducció.

Lèxic

L’altre dia es va suscitar un debat al xat sobre cada quan s’han de disciplinar els submisos i els esclaus. Quan vaig preguntar a què es referien amb el mot disciplinar, em van dir que es referien a allò que jo entenc que és una sessió. El cas és que vaig dir que jo entenia que disciplinar la meva esclava volia dir imposar disciplina. És a dir, corregir una acció amb la qual no estic d’acord o canviar un hàbit o un comportament. I que no entenia el mot disciplinar com l’entenen els religiosos quan s’autoflagel·len, per exemple. M’agrada distingir i mirar de ser clara en els conceptes.

Una cosa és el càstig, una altra la disciplina, una altra l’ensinistrament i una altra de molt diferent és jugar o fer sessions.

El càstig té per objectiu infligir una pena per una falta comesa. La disciplina, corregir i/o canviar conductes, hàbits i accions per uns altres de millors. L’ensinistrament, entrenar el subjecte perquè cada dia pugui incrementar en tots els aspectes la seva entrega a la Persona Dominant. No es pot demanar a una ningú res que vagi més enllà de les seves possibilitats, tant físiques com mentals. Finalment, la sessió, o el joc o com cadascú en vulgui dir, és precisament això, quan juguem: en els cas dels submisos, tant els Dominants com ells; en el cas dels esclaus, quan els seus Amos o Mestresses decideixen fer-ho.

Crec que no s’han de buscar pretextos i que hem d’emprar les paraules per expressar justament allò que volem dir. Si ens passa pel cap fuetejar, prendre, usar, lligar, etc. els esclaus o submisos, diguem-ho clar. No tinguem por de les paraules, no ens cal dissimular o amagar els nostres desitjos com a Dominants dient que es tracta d’una sessió d’ensinistrament o de disciplina. Aquests dos conceptes, com el càstig, tenen, tal com he dit, uns objectius ben definits.

Si em disposo a castigar la meva gossa, li he d’explicar el perquè del càstig, per què se l’ha guanyat.

Si la vaig a disciplinar, he de tenir clar què vull i fer-li saber què pretenc. Per a mi, un exemple de disciplina seria canviar els seus hàbits alimentaris per uns altres de més sans. O modificar-li l’horari d’anar al servei si veig que, tenint en compte les vegades que hi va o l’horari corporal que té adquirit, amb el canvi puc fer-ne una esclava més eficient i més bona persona.

Si l’ensinistro, també he de tenir clar quin objectiu pretenc. Incrementar la seva resistència al dolor, per exemple, o preparar-la perquè pugui ser utilitzada d’una forma determinada: per exemple, com a serventa o objecte x. Penso que si es comunica al subjecte en qüestió quina és la finalitat de l’ensinistrament s’avança més ràpidament en la consecució de l’objectiu fixat i s’eviten confusions en els dominats o en els propietats. Imagineu la confusió momentània d’un subjecte a qui es vol introduir en les pràctiques anals sense previ avís. És molt diferent de l’estat d’ànim del que ha rebut una explicació de part del seu dominant en el sentit que serà ensinistrat per a aquest tipus de pràctiques amb la finalitat que pugui ser usat d’aquesta forma i se li ha explicat no només l’objectiu què se n’espera, d’ell, sinó també el pla que s’ha dissenyat per aconseguir-lo. D’aquesta manera se’l fa partícip i normalment hi col·labora de molt bon grat.

La sessió o el joc? Doncs això. És el moment d’esbagir-se, en què es recull el fruit de l’ensinistrament, de rebre el plaer que ens donen com a Dominants que som, i pel que fa a ells de rebre el plaer de complaure’ns, que és el que els correspon.

Domina AMANDA

En el seu comentari a deixat al post, l’Amo Tarha resumeix exemplarment la lliçó de Domina Amanada:

Un càstig és un càstig i s’infligeix per corregir les faltes [de l’esclava]. Disciplinar és educar, guiar, dur l’esclava pel camí que tu elegeixes. Ensinistrar-la és fer-ne l’esclava que cerques. Usar-la és fer amb ella el que ens ve de gust, perquè és esclava.